Hlavní obsah

Mann

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-er/dř. ~en

  1. muž jedinec mužského pohlavíein verheirateter/geschiedener/intelligenter Mannženatý/rozvedený/inteligentní mužein Mann mittleren Altersmuž středního věku
  2. muž, manžel
  3. muži, mužstvo, posádkaAlle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!

Vyskytuje se v

Bord: Mann über Bord!Muž přes palubu!

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Tod: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Tat: ein Mann der Tatmuž činu

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

feminin: ein femininer Mann seinbýt zženštilým mužem

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

muž: muž v pozadíein Mann im Hintergrund

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

dozrát: dozrát v mužezum Mann heranreifen

kolem: muž kolem 40ein Mann um die 40

letitý: letitý mužein bejahrter Mann

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

můj, má, mé, moje: můj manželmein Mann

muž: svobodný/ženatý mužein lediger/verheirateter Mann

nastávající: nastávající manželder zukünftige Mann

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

odejít: odejít od mužeden Mann verlassen

opít: Opili toho muže do němoty.Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.

robustní: robustní mužein stämmiger Mann

střední: muž střední postavyein Mann von mittlerer Größe

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

vpustit: Opilého muže nevpustili do divadla.Der betrunkene Mann wurde nicht ins Theater eingelassen.

vysoký: muž vysoké postavyein Mann von hoher Gestalt

vyzrát: vyzrát v mužezum Mann heranreifen

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

člověk: To je můj člověk!Das ist mein Mann!

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

paluba: Muž přes palubu!Mann über Bord!

syn: být synem smrtiein Mann des Todes sein