Hlavní obsah

Mann

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-er/dř. ~en

  1. muž jedinec mužského pohlavíein verheirateter/geschiedener/intelligenter Mannženatý/rozvedený/inteligentní mužein Mann mittleren Altersmuž středního věku
  2. muž, manžel
  3. muži, mužstvo, posádkaAlle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!

Vyskytuje se v

Mann: alle Mannvšichni (společně)

nehmen: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Tod: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

aussehen: Der Mann sah sehr traurig aus.Ten muž vypadal velmi smutně.

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Tat: ein Mann der Tatmuž činu

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

feminin: ein femininer Mann seinbýt zženštilým mužem

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

muž: ein Mann im Hintergrundmuž v pozadí

brát si: j-n zum Mann nehmenbrát si koho za muže

dozrát: zum Mann heranreifendozrát v muže

kolem: ein Mann um die 40muž kolem 40

letitý: ein bejahrter Mannletitý muž

měnit se: Der Junge wird zum Mann.Hoch se mění v muže.

můj, má, mé, moje: mein Mannmůj manžel

nastávající: der zukünftige Mannnastávající manžel

neurčitý: ein Mann von unbestimmtem Altermuž neurčitého věku

odejít: den Mann verlassenodejít od muže

opít: Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.Opili toho muže do němoty.

robustní: ein stämmiger Mannrobustní muž

střední: ein Mann von mittlerer Größemuž střední postavy

ten, ta, to: Wer ist der junge Mann?Kdo je ten mladík?

upřednostnit: den Mann vor der Frau bevorzugenupřednostnit muže před ženou

vpustit: Der betrunkene Mann wurde nicht ins Theater eingelassen.Opilého muže nevpustili do divadla.

vysoký: ein Mann von hoher Gestaltmuž vysoké postavy

vyzrát: zum Mann heranreifenvyzrát v muže

vzít si: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít si koho za muže/ženu

člověk: Das ist mein Mann!To je můj člověk!

paluba: Mann über Bord!Muž přes palubu!

syn: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

Bord: Mann über Bord!Muž přes palubu!