Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

společný: mat. společný jmenovatelder Hauptnenner

jmenovatel: sčítat zlomky se společným jmenovatelemgleichnamige Brüche addieren

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

společně: společně s kým/čímzusammen mit j-m/etw.