Hlavní obsah

Bedeutung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. význam, smysl snu ap.
  2. význam slov, znaků ap.eine übertragene Bedeutungpřenesený význam
  3. důležitost, závažnost, dosah, významein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Vyskytuje se v

übertragen: in übertragener Bedeutung/im übertragenen Sinnv přeneseném významu/v přeneseném smyslu

wesentlich: für j-n von wesentlicher Bedeutung seinmít zásadní význam pro koho

sekundär: von sekundärer Bedeutung seinmít sekundární význam

unwesentlich: von unwesentlicher Bedeutung seinmít nepodstatný význam

zweitrangig: von zweitrangiger Bedeutung seinmít druhořadý význam

význam: ling. přenesený významübertragene Bedeutung

neocenitelný: mít neocenitelný význam pro koho/cofür j-n/etw. eine unschätzbare Bedeutung haben

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

opačný: opačný výsledek/smysl/významgegenteiliges Ergebnis/umgekehrter Sinn/umgekehrte Bedeutung

podřadný: co má podřadný význametw. ist von untergeordneter Bedeutung

význam: To nemá význam.Es hat keine Bedeutung.