Hlavní obsah

Gewicht

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. váha, hmotnost tíha tělesaan Gewicht verlierenztratit na vázesein Gewicht halten(u)držet si svou váhu
  2. fyz.tíha, gravitační síla
  3. závaží na vázekleine Gewichtemalá závaží

Vyskytuje se v

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

stemmen: Gewichte stemmenzvedat závaží

váha: an Gewicht zunehmenpřibrat na váze

měrný: spezifisches Gewicht, die Wichtefyz. měrná hmotnost

prasknout: Der Ast brach unter seinem Gewicht.Větev pod jeho vahou praskla.

roztřídit: die Sendungen nach dem Gewicht sortierenroztřídit zásilky podle hmotnosti

shodit: (an) Gewicht abnehmenshodit na váze

ubýt: an Gewicht verlierenubýt na váze

vzpírat: Gewichte stemmenvzpírat činky

ztratit: an Gewicht verlierenztratit na váze

Gewicht: an Gewicht verlierenztratit na váze