Hlavní obsah

stemmen

Sloveso

  1. vzpírat, zvedat činky ap.Gewichte stemmenzvedat závaží
  2. etw. Akk/sich zapřít co/seSie hat die Arme in die Seiten gestemmt.Dala si ruce v bok.sich gegen das Tor stemmenzapřít se o vratadie Ellbogen auf den Tisch stemmenzapřít lokty o stůl
  3. sport.postavit (lyže) na hranu, (za)hranit
  4. sich stemmen gegen etw. vzepřít/vzpírat se proti čemu

Vyskytuje se v

bok: die Hände in die Hüften stemmenpřen. dát si ruce v bok

vzepřít se: sich am Barren stemmenvzepřít se na bradlech

vzpírat: Gewichte stemmenvzpírat činky

vzpírat se: Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.Vší silou se vzpíral rozkazu.

založit: die Arme in die Hüften stemmenzaložit ruce v bok

stemmen: Gewichte stemmenzvedat závaží