Hlavní obsah

stemmen

Sloveso

  1. vzpírat, zvedat činky ap.Gewichte stemmenzvedat závaží
  2. etw. Akk/sich zapřít co/seSie hat die Arme in die Seiten gestemmt.Dala si ruce v bok.sich gegen das Tor stemmenzapřít se o vratadie Ellbogen auf den Tisch stemmenzapřít lokty o stůl
  3. sport.postavit (lyže) na hranu, (za)hranit
  4. sich stemmen gegen etw. vzepřít/vzpírat se proti čemu

Vyskytuje se v

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

vzepřít se: vzepřít se na bradlechsich am Barren stemmen

vzepřít se: Vzepřel se nohama o zeď.Er stemmte seine Füße gegen die Wand.

vzepřít se: vzepřít se nespravedlnostisich gegen die Ungerechtigkeit stemmen

vzpírat: vzpírat činkyGewichte stemmen

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

založit: založit ruce v bokdie Arme in die Hüften stemmen