Hlavní obsah

drücken

Sloveso

 1. auf etw. Akk zmáčknout co, (za)tlačit na co, (s)tisknout co knoflík, klávesu ap.
 2. stisknout, zmáčknout tlačítko ap.j-m die Hand drückenstisknout komu ruku
 3. vymáčknout mast z tuby ap.den Saft aus der Zitrone drückenvymačkat šťávu z citronu
 4. (při)tisknout (si) dítě na prsa ap., vtisknout, vtlačit peníze do dlaně ap.das Siegel auf den Brief drückenotisknout na dopis pečeťSie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.
 5. tlačit bota na patě ap.Die Speise drückt mich im Magen.Jídlo mě tlačí v žaludku.
 6. kniž.tížit svědomí ap.
 7. stlačit, snížit platy, ceny ap.
 8. sich drücken hovor.vor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.

Sloveso

 1. j-m/für j-n den Daumen drücken hovor.držet komu palce
 2. wissen, wo j-n der Schuh drückt hovor.vědět, kde koho tlačí bota
 3. auf die Tränendrüse drücken hovor.hrát na city

Vyskytuje se v

drücken: sich drückenvor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.

Klinke: j-m die Klinke in die Hand drückenukázat komu na dveře, vyhodit koho

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Tube: auf die Tube drückenšlápnout na to, přidat plyn

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

herzhaft: j-m die Hand herzhaft drückenkomu stisknout srdečně ruku

klávesa: die Taste drückenstisknout klávesu

můra: Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.Starost ho tíží jako noční můra.

otlačit (si): Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.Otlačil jsem si palec.

prsa: j-n/etw. an die Brust drückenpřitisknout (si) koho/co na prsa

připlácnout: eine Fliege an die Wand drückenpřiplácnout mouchu na zeď

přirazit: Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.Prudce ho přirazil ke zdi.

přitisknout: j-n an sich drückenpřitisknout koho k sobě

přitisknout se: Sie drückten sich aneinander.Přitiskli se k sobě.

přitlačit: die Klingel drückenpřitlačit na zvonek

přitlačit se: sich an die Wand drückenpřitlačit se ke stěně

stlačit: die Sachen in den Koffer drückenstlačit věci do kufru

vmáčknout: dem Enkel den Hunderter in die Hand drückenvmáčknout vnukovi do ruky stokorunu

vtisknout: j-m eine Banknote in die Hand drückenvtisknout komu bankovku do dlaně

zatlačit: (auf) eine Klingel drückenzatlačit na zvonek

zmáčknout: die Klinke drückenzmáčknout kliku

zvonek: auf die Türklingel drückenzazvonit na zvonek u dveří

zeď: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti