Hlavní obsah

drücken

Sloveso

 1. auf etw. Akk zmáčknout co, (za)tlačit na co, (s)tisknout co knoflík, klávesu ap.
 2. stisknout, zmáčknout tlačítko ap.j-m die Hand drückenstisknout komu ruku
 3. vymáčknout mast z tuby ap.den Saft aus der Zitrone drückenvymačkat šťávu z citronu
 4. (při)tisknout (si) dítě na prsa ap., vtisknout, vtlačit peníze do dlaně ap.das Siegel auf den Brief drückenotisknout na dopis pečeťSie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.
 5. tlačit bota na patě ap.Die Speise drückt mich im Magen.Jídlo mě tlačí v žaludku.
 6. kniž.tížit svědomí ap.
 7. stlačit, snížit platy, ceny ap.
 8. sich drücken hovor.vor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.

Sloveso

 1. j-m/für j-n den Daumen drücken hovor.držet komu palce
 2. wissen, wo j-n der Schuh drückt hovor.vědět, kde koho tlačí bota
 3. auf die Tränendrüse drücken hovor.hrát na city

Vyskytuje se v

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Klinke: j-m die Klinke in die Hand drückenukázat komu na dveře, vyhodit koho

Schuh: wissen, wo j-n der Schuh drücktvědět, kde koho tlačí bota

Tube: auf die Tube drückenšlápnout na to, přidat plyn

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

herzhaft: j-m die Hand herzhaft drückenkomu stisknout srdečně ruku

klávesa: stisknout klávesudie Taste drücken

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

otlačit (si): Otlačil jsem si palec.Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.

prsa: přitisknout (si) koho/co na prsaj-n/etw. an die Brust drücken

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přitisknout: přitisknout koho k soběj-n an sich drücken

přitisknout se: Přitiskli se k sobě.Sie drückten sich aneinander.

přitlačit: přitlačit na zvonekdie Klingel drücken

přitlačit: přitlačit protivníka k zemiden Gegner an den Boden drücken

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

stlačit: stlačit klávesueine Taste drücken

vmáčknout: vmáčknout vnukovi do ruky stokorunudem Enkel den Hunderter in die Hand drücken

vtisknout: vtisknout komu bankovku do dlaněj-m eine Banknote in die Hand drücken

vtisknout: Vtiskl jí polibek na čelo.Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.

zatlačit: zatlačit na zvonek(auf) eine Klingel drücken

zmáčknout: zmáčknout klikudie Klinke drücken

zmáčknout: zmáčknout spoušťauf den Auslöser drücken

zvonek: zazvonit na zvonek u dveříauf die Türklingel drücken

zatlačit: zatlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken

zeď: tlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken