Hlavní obsah

drängen

Vyskytuje se v

nachgeben: j-s Drängen nachgebenpodlehnout naléhání koho

dovolávat se: auf die Antwort dringendovolávat se odpovědi

hrnout se: sich in den Zug drängenhrnout se do vlaku

chvátat: Die Sache ist dringend.Ta věc chvátá.

nahrnout se: sich in den Zug drängennahrnout se do vlaku

nahusto: dicht gedrängtnahusto stěsnaný

naléhat: auf die Lösung des Falles drängennaléhat na vyřešení případu

naléhavě: etw. dringend lösenřešit naléhavě co

naskrz: durch etw. hindurch treten/dringenprosáknout naskrz čím

nutně: dringend Geld brauchennutně potřebovat peníze

prolínat: Die Nässe dringt durch die Wände durch.Vlhkost prolíná zdmi.

protéct: Das Wasser drang durch die Decke.Voda protekla stropem.

vhrnout se: Das Wasser drang hinein.Voda se vhrnula dovnitř.

vtírat se: Zweifel drängten sich ihm ständig auf.Neustále se mu vtíraly pochybnosti.

drängen: sich drängentlačit se u pokladny, před kinem ap.