Hlavní obsah

prolínat

Nedokonavé sloveso

  • durchdringenVlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

Vyskytuje se v

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.