Hlavní obsah

dovolávat se

Nedokonavé sloveso

  • dringen auf j-n/etw., sich berufen auf j-n/etw.dovolávat se odpovědiauf die Antwort dringen

Vyskytuje se v

anrufen: dovolávat se smírčího soudueine Schiedsstelle anrufen

berufen: dovolávat se koho jako svědkasich auf j-n als Zeugen berufen

dovolávat se: dovolávat se odpovědiauf die Antwort dringen