Hlavní obsah

žádat

Vyskytuje se v

hodně: žádat stále víceimmer mehr verlangen

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

povolení: žádat o povolení k čemudie Genehmigung zu etw. beantragen

rozhodnost: žádat co se vší rozhodnostíetw. mit aller Entschiedenheit fordern

úplata: žádat úplatu od kohovon j-m ein Entgelt fordern

ausdrücklich: ausdrücklich um etw. bittendůrazně žádat o co

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

beantragen: eine Aufenthaltsgenehmigung beantragenžádat o povolení k pobytu

fordern: práv. Freispruch fordernžádat zproštění obžaloby/osvobození

um: j-n um etw. bittenžádat koho o co

Urlaub: Urlaub beantragenžádat o dovolenou

höflich: j-n höflich um etw. bittenkoho zdvořile žádat o co

viel: Verlangst du nicht ein bisschen viel?Nežádáš toho trochu moc?