Hlavní obsah

berufen

Přídavné jméno

  • povolanýzu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Vyskytuje se v

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

berufen: sich berufenauf j-n/etw. dovolávat se koho/čeho, odvolávat se na koho/co