Hlavní obsah

rufen

Slovesorief, h. gerufen

  1. j-m wie gerufen kommen hovor.přijít komu jako na zavolanou

Vyskytuje se v

Hilfe: j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomoc

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

Pflicht: Die Pflicht ruft!Povinnost volá!

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

ambulance: eine Ambulanz rufenzavolat ambulanci

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

číšník: den Ober rufenzavolat číšníka

jak: Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

opravář: einen Reparateur rufenzavolat opraváře

pomoc: um Hilfe rufenvolat o pomoc

potřeba: Im Bedarfsfall rufen Sie an.V případě potřeby zavolejte.

případně: Schreib, eventuell rufe an.Napiš, případně zatelefonuj.

strážník: einen Polizisten rufenzavolat strážníka

špatný: schlechter Rufšpatná pověst

tabule: an die Tafel rufenvyvolat k tabuli

taxi: ein Taxi rufenpřivolat taxi

za: Er rief mir nach.Volal za mnou.

záchranář: den Rettungsdienst rufenzavolat záchranáře

zakřičet: um Hilfe rufenzakřičet o pomoc

život: j-n/etw. ins Leben rufenprobudit koho/co k životu

les: Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

rufen: j-m wie gerufen kommenpřijít komu jako na zavolanou