Hlavní obsah

rufen

Slovesorief, h. gerufen

  1. j-m wie gerufen kommen hovor.přijít komu jako na zavolanou

Vyskytuje se v

Hilfe: j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomoc

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

Pflicht: Die Pflicht ruft!Povinnost volá!

Ruf: ein lauter Rufhlasité zvolání

Ruf: der Ruf nach Freiheitvolání po svobodě

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

ambulance: zavolat ambulancieine Ambulanz rufen

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

číšník: zavolat číšníkaden Ober rufen

jak: Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

opravář: zavolat opravářeeinen Reparateur rufen

pomoc: volat o pomocum Hilfe rufen

potřeba: V případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.

případně: Napiš, případně zatelefonuj.Schreib, eventuell rufe an.

strážník: zavolat strážníkaeinen Polizisten rufen

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

tabule: vyvolat k tabulian die Tafel rufen

taxi: přivolat taxiein Taxi rufen

za: Volal za mnou.Er rief mir nach.

záchranář: zavolat záchranáředen Rettungsdienst rufen

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

život: probudit koho/co k životuj-n/etw. ins Leben rufen

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.