Hlavní obsah

statt

Spojka

  • místo, namístoStatt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Předložka; s Gen/<span class='g'>gespr. auch</span> 3. pád

  • (na)místoStatt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Vyskytuje se v

statt: an j-s statt(na)místo koho, za koho

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

dass: statt dassmísto aby

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

prohlášení: Versicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherungčestné prohlášení

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Eid: an Eides stattmístopřísežně