Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (část prostoru) der Platz, der Ort, die StelleVšecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauftPřijměte místo.Nehmen Sie Platz.
  2. (osada, obec ap.) der Ort, die Ortschaft, die Stättevýletní/lázeňské místoder Ausflugsort/Kurortmísto pobytuder Aufenthaltsort
  3. (část, díl) der Punkt, die Stelleznámé místo v knizebekannte Stelle im Buchbolavé místowunder Punkt
  4. (zaměstnání ap.) die Stelle, die Anstellung, die Positionpracovní místodie Arbeitsstellehledat si nové místoeine neue Stelle suchen
  5. (pořadí) die Stelle, der Rang

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) (an)statt, anstelle/an StelleMísto do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.
  2. (na začátku vedl. věty) (an)stattMísto aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Předložka

  • namísto(an)statt, anstelle/an Stelle j-smísto mnestatt meinermísto učiteleanstelle des LehrersUdělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

Vyskytuje se v

intimní: intimní místadie Intimstellen

odjezd: místo odjezduder Abfahrtsort

označení: označení místadie Platzbezeichnung

příslovce: příslovce místadas Lokaladverb

registrační: registrační místodie Anmeldestelle, výp. die Registrierungsstelle

rekonstruovat: rekonstruovat vraždu na místě činuden Mord am Tatort rekonstruieren

stání: místo k stáníder Stehplatz

úřednický: úřednické místodie Beamtenstelle

volný: volná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze

výletní: výletní místoder Ausflugsort

žádost: žádost o místodie Bewerbung, das Stellengesuch

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

ergonomie: ergonomie pracovního místaErgonomie am Arbeitsplatz

kde: To je místo, kde jsem se narodil.Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

odpočinkový: odpočinková místa pro turistydie Rastplätze für Touristen

olizovat se: Kočka se místo mytí olizuje.Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.

opředený: přen. místo opředené pověstmiein von Legenden umwitterter Ort

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

posvátný: posvátné místoein heiliger Ort

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prohodit: prohodit si místoPlätze tauschen

přední: zaujímat přední místoeine prominente Stelle einnehmen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

určení: místo určení zásilkyder Bestimmungsort der Sendung

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyřezat: vyříznout shnilé místodie verfaulte Stelle herausschneiden

zaškrtat: zaškrtat důležitá místawichtige Stellen anzeichnen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

pravý: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben