Hlavní obsah

místo

Vyskytuje se v

intimní: die Intimstellenintimní místa

odjezd: der Abfahrtsortmísto odjezdu

označení: die Platzbezeichnungoznačení místa

příslovce: das Lokaladverbpříslovce místa

registrační: die Anmeldestelle, výp. die Registrierungsstelleregistrační místo

rekonstruovat: den Mord am Tatort rekonstruierenrekonstruovat vraždu na místě činu

stání: der Stehplatzmísto k stání

úřednický: die Beamtenstelleúřednické místo

aspirovat: den ersten Platz anstrebenaspirovat na první místo

citlivý: Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.Dotkl se jejího citlivého místa.

do: bis auf den letzten Platzdo posledního místa

držet: j-m den Platz haltendržet komu místo

kde: Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.To je místo, kde jsem se narodil.

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

lepší: eine bessere Arbeitsstelle bekommenzískat lepší pracovní místo

místo: Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.Místo do školy šel k lékaři.

mít: eine gute Stelle habenmít dobré místo

narození: der Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsortden/rok/datum/místo narození

obsadit: bis auf den letzten Platz besetzt seinbýt obsazeno do posledního místa

odpočinkový: die Rastplätze für Touristenodpočinková místa pro turisty

olizovat se: Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.Kočka se místo mytí olizuje.

opředený: ein von Legenden umwitterter Ortpřen. místo opředené pověstmi

placený: gut bezahlte Stelledobře placené místo

poskok: Hüpfer auf dem Platz machendělat poskoky na místě

posvátný: ein heiliger Ortposvátné místo

poutat se: An den Ort knüpft sich eine Sage.K místu se poutá pověst.

pracovní: freier Arbeitsplatzvolné pracovní místo

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

prohodit: Plätze tauschenprohodit si místo

přední: eine prominente Stelle einnehmenzaujímat přední místo

příjezd: das Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeitdatum/místo/čas příjezdu

soutěžit: mit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifernsoutěžit s kým o první místo

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

třetí: den dritten Platz belegenobsadit třetí místo

uhájit: seinen Platz behauptenuhájit své místo

úmrtí: der Todesort/das Todesdatummísto/datum úmrtí

určení: der Bestimmungsort der Sendungmísto určení zásilky

muž: der rechte Mann am rechten Platzsprávný muž na správném místě

pravý: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

správný: zur rechten Zeit am rechten Ortve správný čas na správném místě

srdce: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

an: an demselben Platzna tom samém místě

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

Behinderte: Parkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

dass: statt dassmísto aby

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

heiter: Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

markieren: eine Textstelle mit einem roten Stift markierenoznačit místo v textu červenou tužkou

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Schauplatz: der Schauplatz des Verbrechensmísto (zlo)činu

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo