Hlavní obsah

Behinderte

R/e~n, ~n

  • postižený/postiženáein geistig Behindertermentálně postiženýParkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

Vyskytuje se v

zugunsten, zu Gunsten: eine Sammlung zugunsten der behinderten Kindersbírka ve prospěch postižených dětí

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

körperlich: körperlich behindert seinbýt tělesně postižený

těžce: těžce postiženýschwer behindert

postižený: vchod pro postiženéEingang für Behinderte, der Behinderteneingang

překážet: překážet komu ve výhleduj-s Sicht behindern

uzpůsobený: automobil uzpůsobený pro postiženéfür Behinderte angepasstes Auto