Hlavní obsah

Behinderte

R/e~n, ~n

  • postižený/postiženáein geistig Behindertermentálně postiženýParkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

Vyskytuje se v

zugunsten, zu Gunsten: eine Sammlung zugunsten der behinderten Kindersbírka ve prospěch postižených dětí

Behinderte: ein geistig Behindertermentálně postižený

körperlich: körperlich behindert seinbýt tělesně postižený

těžce: schwer behinderttěžce postižený

postižený: Eingang für Behinderte, der Behinderteneingangvchod pro postižené

překážet: j-s Sicht behindernpřekážet komu ve výhledu

uzpůsobený: für Behinderte angepasstes Autoautomobil uzpůsobený pro postižené

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci