Hlavní obsah

bangen

Sloveso

  1. um j-n/etw. bát se, strachovat se, obávat se o koho/coEr bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.
  2. obl.nach j-m/etw. tesknit po kom/čem
  3. vor etw. Dat mít strach z čeho, bát se čehoužívá se v neosobní vazběMir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

Vyskytuje se v

bange: obl. bange vor j-m/etw. seinmít strach z koho/čeho

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

nahnat: Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.Měl jsem dost nahnáno.

tesklivý: Ein banger Herbst kommt.Přichází tesklivý podzim.

úzko: Mir wird (angst und) bange davor.Je mi z toho úzko.