Hlavní obsah

beunruhigen

Vyskytuje se v

něco: Něco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.

zneklidnit: Jeho odpověď mě zneklidnila.Seine Antwort hat mich beunruhigt.