Hlavní obsah

bange, bang

Přídavné jménobanger/bänger, bangst-/bängst-

  • úzkostný, skličující pocit, situace ap.obl. bange vor j-m/etw. seinmít strach z koho/čeho

Vyskytuje se v

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

nahnat: Měl jsem dost nahnáno.Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.

tesklivý: Přichází tesklivý podzim.Ein banger Herbst kommt.

úzko: Je mi z toho úzko.Mir wird (angst und) bange davor.