Hlavní obsah

genug

Příslovce

  1. dostHast du genug Platz?Máš dost místa?
  2. (tak) dost, dostatečněužívá se ve spojení s přídavným jménem k zesílení výpovědialt/klug genugdost starý/chytrý

Příslovce

  1. Sie kann nie genug bekommen. Ta nemá nikdy dost. chce stále víc
  2. von j-m/etw. genug haben hovor.mít dost koho/čeho

Vyskytuje se v

um: Adjektiv + genug, um ... zu + Inf.dost (na to) ..., aby...

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

mehr: mehr als genugvíce než dost

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

dostatek: genug Mut habenmít dostatek odvahy

nabažit se: Er kann von dir nicht genug bekommen.Nemůže se tě nabažit.

složitý: Das Problem ist schwierig genug.Ten problém je už (tak) dost složitý.

vždyť: Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.Nespěchej, vždyť máš času dost.

opatrnost: Man kann nie genug vorsichtig sein.Opatrnosti nikdy nezbývá.

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc