Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) genugMám dost času.Ich habe genug Zeit.pro dnešek dostfür heute Schlussmít víc než dostmehr als genug habenmít koho/čeho dostvon j-m/etw. genug haben
  2. (značně) genugTo je dost možné.Das ist leicht möglich.více než dostmehr als genug
  3. (pokyn k ukončení) genug, halt, stop

Vyskytuje se v

hustě: Das sieht fett aus.Vypadá to dost hustě.

nahnat: Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.Měl jsem dost nahnáno.

najedený: Bist du satt?Jsi dost najedený?

složitý: Das Problem ist schwierig genug.Ten problém je už (tak) dost složitý.

vždyť: Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.Nespěchej, vždyť máš času dost.

ani: nicht ein wenigani dost málo

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

erst: Ich bin ziemlich nervös. – Und ich erst!Jsem dost nervózní. – A co teprve já!

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

kribbelig: Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.Toto věčné čekání mě dost vytáčí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

recht: recht gutdost dobrý

Schluss: Schluss jetzt!Dost už!, A dost!

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

dost: mehr als genug habenmít víc než dost