Hlavní obsah

genug

Příslovce

  1. dostHast du genug Platz?Máš dost místa?
  2. (tak) dost, dostatečněužívá se ve spojení s přídavným jménem k zesílení výpovědialt/klug genugdost starý/chytrý

Příslovce

  1. Sie kann nie genug bekommen. Ta nemá nikdy dost. chce stále víc
  2. von j-m/etw. genug haben hovor.mít dost koho/čeho

Vyskytuje se v

um: Adjektiv + genug, um ... zu + Inf.dost (na to) ..., aby...

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

mehr: mehr als genugvíce než dost

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: mít koho/čeho dostvon j-m/etw. genug haben

dost: více než dostmehr als genug

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dostatek: mít dostatek odvahygenug Mut haben

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.