Hlavní obsah

genug

Příslovce

  1. dostHast du genug Platz?Máš dost místa?
  2. (tak) dost, dostatečněužívá se ve spojení s přídavným jménem k zesílení výpovědialt/klug genugdost starý/chytrý

Příslovce

  1. Sie kann nie genug bekommen. Ta nemá nikdy dost. chce stále víc
  2. von j-m/etw. genug haben hovor.mít dost koho/čeho

Vyskytuje se v

um: dost (na to) ..., aby...Adjektiv + genug, um ... zu + Inf.

darunter: Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.

mehr: více než dostmehr als genug

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dostatek: mít dostatek odvahygenug Mut haben

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

vždyť: Nespěchej, vždyť máš času dost.Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.

opatrnost: Opatrnosti nikdy nezbývá.Man kann nie genug vorsichtig sein.

genug: Ta nemá nikdy dost. chce stále vícSie kann nie genug bekommen.