Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) genugMám dost času.Ich habe genug Zeit.pro dnešek dostfür heute Schlussmít víc než dostmehr als genug habenmít koho/čeho dostvon j-m/etw. genug haben
  2. (značně) genugTo je dost možné.Das ist leicht möglich.více než dostmehr als genug
  3. (pokyn k ukončení) genug, halt, stop

Vyskytuje se v

hustě: Das sieht fett aus.Vypadá to dost hustě.

nahnat: Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.Měl jsem dost nahnáno.

najedený: Bist du satt?Jsi dost najedený?

složitý: Das Problem ist schwierig genug.Ten problém je už (tak) dost složitý.

vždyť: Beeile dich nicht, du hast ja genug Zeit.Nespěchej, vždyť máš času dost.

ani: nicht ein wenigani dost málo

dost: mehr als genug habenmít víc než dost