Hlavní obsah

Platz

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. náměstí, prostranství
  2. místo, plocha na sport ap.die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo
  3. místo, sedadlo volné ap.(sich) Plätze reservieren lassennechat (si) rezervovat místa
  4. umístění, místoeinen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce
  5. postavení, místoj-s Platz im Lebenčí místo v životě
  6. prostor, místoj-m Platz machenudělat místo komuj-m Platz bietennabídnout komu místo
  7. sport.(konečné) umístění, místo

Vyskytuje se v

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat