Hlavní obsah

Punkt

Vyskytuje se v

Distanz: Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.

durchgehen: projít co bod po bodu/slovo od slovaetw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehen

setzen: napsat tečkueinen Punkt setzen

místo: bolavé místowunder Punkt

puntík: puntík nad ider i-Punkt

vítězství: sport. vítězství na bodyder Punktsieg, der Sieg nach Punkten

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

ostošest: Mluvil ostošest.Er redete ohne Punkt und Komma.

těsně: zvítězit těsně na bodyknapp nach Punkten siegen

ubrat: ubrat krasobruslaři bodydem Eiskunstläufer Punkte abziehen

tečka: přen. do poslední tečkyauf den Punkt genau