Hlavní obsah

poslední

Vyskytuje se v

chvíle: na poslední chvíliim letzten Augenblick, in letzter Minute

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

naděje: jediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung

vůle: poslední vůleletzter Wille, das Testament

záchrana: poslední záchranadie letzte Rettung

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

doba: poslední dobouin der letzten Zeit

dojezd: dojezd na poslední chvílidas Ankommen in letzter Minute

jiskra: přen. poslední jiskra životader letzte Lebensfunken

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

móda: oblékat se podle poslední módysich nach der letzten Mode kleiden

moment: v posledním momentěim letzten Augenblick

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

ochudit: Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.

oprávnit: oprávnit koho k vykonání poslední vůlej-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigen

rozevřít se: Padák se v poslední chvíli rozevřel.Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.

rozmyslet si: Na poslední chvíli si to rozmyslel.Im letzten Moment hat er es sich anders überlegt.

zahodit: zahodit poslední příležitostdie letzte Gelegenheit verpassen

hodiny: komu odbíjí poslední hodinkaj-s Uhr ist abgelaufen

kapka: do poslední kapkybis auf den letzten Tropfen

ostrouhat: Poslední ostrouhá.Letzten beißen die Hunde.

tažení: přen. být v posledním taženíin den letzten Zügen liegen

tečka: přen. do poslední tečkyauf den Punkt genau

výkřik: přen. poslední výkřik módyder letzte Schrei (der Mode)