Hlavní obsah

závěrečný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

řeč: zahajovací/závěrečná řečdie Eröffnungsrede/Schlussrede

titulek: úvodní/závěrečné titulkyder Vorspann/Nachspann