Hlavní obsah

předešlý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

zurückfallen: propadnout se na úroveň předešlého rokuauf den Stand des Vorjahres zurückfallen

předešlý: předešlý rokvoriges Jahr