Hlavní obsah

zurückfallen

Vyskytuje se v

Trott: vrátit se do starých kolejíin den alten Trott verfallen/zurückfallen

jazyk: zapadnutí jazykaZurückfallen der Zunge

zurückfallen: propadnout se na úroveň předešlého rokuauf den Stand des Vorjahres zurückfallen