Hlavní obsah

überfallen

Slovesofällt über, ie, i. a

Vyskytuje se v

Hinterhalt: j-n aus dem Hinterhalt überfallenpřepadnout koho ze zálohy

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

okrást: Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.Jeho sestra byla přepadena a okradena.

přišít: Sie haben ihm den Überfall angehängt.Přišili mu přepadení.

zákeřný: einen heimtückischen Überfall anzettelnzosnovat zákeřné přepadení