Hlavní obsah

überfallen

Slovesofällt über, ie, i. a

Vyskytuje se v

Hinterhalt: j-n aus dem Hinterhalt überfallenpřepadnout koho ze zálohy

okrást: Jeho sestra byla přepadena a okradena.Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.

přišít: Přišili mu přepadení.Sie haben ihm den Überfall angehängt.

zákeřný: zosnovat zákeřné přepadeníeinen heimtückischen Überfall anzetteln