Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • die Uhrkuchyňské hodinydie Küchenuhrnatáhnout hodinydie Uhr aufziehenparkovací hodinydie Parkuhr

Vyskytuje se v

bicí: bicí hodinydie Schlaguhr

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

duch: hodina duchůdie Geisterstunde, die Gespensterstunde

hodiny: natáhnout hodinydie Uhr aufziehen

hrací: hrací hodinydie Spieluhr

konverzace: hodina konverzaceeine Konversationsstunde

kukačka: hodiny s kukačkoudie Kuckucksuhr

kyvadlový: kyvadlové hodinydie Pendeluhr

mechanismus: mechanismus hodindas Uhrwerk

nástěnný: nástěnné hodinydie Wanduhr

návštěva: den/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit

parkovací: parkovací hodinydie Parkuhr

pískový: pískové hodinydie Sanduhr

podvečerní: podvečerní hodinadie Abendstunde

pracovní: pracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstunden

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

přesýpací: přesýpací hodinydie Sanduhr

rozvrh: rozvrh hodinder Stundenplan

stojací: stojací hodinydie Standuhr

úřední: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

vysílací: vysílací hodina/dobadie Sendestunde/Sendezeit

vyučovací: vyučovací hodinadie Unterrichtsstunde

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

kolik: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

odpolední: v odpoledních hodináchin den Nachmittagsstunden

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesnost: přesnost mechanických hodindie Genauigkeit von mechanischen Uhren

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

šilhat: šilhat po hodináchnach der Uhr schielen

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

anlaufen: vrazit do parkovacích hodingegen die Parkuhr anlaufen

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

nach: šest (hodin a) pět (minut)fünf Minuten nach sechs

pro: vydělávat 15 eur za hodinu15 Euro pro Stunde verdienen

reichlich: něco více než hodinueine reichliche Stunde

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

danach: dvě hodiny nato, o dvě hodiny pozdějizwei Stunden danach

eben: Je osm hodin. – No právě!Es ist schon acht Uhr. – Eben!

Einlass: vstup od 18 hodinEinlass ab 18 Uhr

erst: Je teprve 20 hodin.Es ist erst 20 Uhr.

es: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

gewohnt: přijít v obvyklou hodinuzur gewohnten Stunde kommen

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

passen: V 15 hodin se mi to hodí.Um 15 Uhr passt es mir gut.

regulieren: správně nastavit hodinyeine Uhr regulieren

schließen: Obchody zavírají v šest hodin.Die Läden schließen um 18 Uhr.

schwänzen: ulít se z hodinydie Stunde schwänzen

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

sie: Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.

Sommerzeit: nastavit hodiny na letní časdie Uhren auf Sommerzeit stellen

spät: slavit až do pozdních nočních hodinbis in die späten Nachtstunden feiern

stellen: nařídit hodinyeine Uhr stellen

Stunde: Den má 24 hodin.Der Tag hat 24 Stunden.

Stundenkilometer: jet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu(mit) 120 Stundenkilometern fahren

um: v sedm (hodin)um sieben (Uhr)

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

wenig: za několik (málo) hodinin wenigen Stunden

zeigen: Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.Die Uhr zeigt zehn vor elf.