Hlavní obsah

návštěva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pobyt někde) der Besuchden/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit
  2. (účast) der Besuch
  3. (návštěvník) der Besuchmilá návštěvanetter Besuch

Vyskytuje se v

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

četnost: die Häufigkeit der Besuchečetnost návštěv

formální: j-m einen formellen Besuch abstattenvykonat formální návštěvu koho, u koho

muzeum: der Besuch eines Museumsnávštěva muzea

najindy: den Besuch auf ein andermal verschiebenodložit návštěvu najindy

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

přijmout: den Besuch herzlich empfangenpřijmout návštěvu srdečně

přilít: dem Besuch Tee nachgießenpřilít návštěvě čaj

uvítat: den Besuch am Flughafen empfangenuvítat návštěvu na letišti

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

beehren: j-n mit seinem Besuch beehrenpoctít koho návštěvou

Besuch: bei j-m zu/auf Besuch seinbýt na návštěvě u koho

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

návštěva: der Besuchstag/die Besuchszeitden/hodina návštěv