Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (do vlastnictví ap.) annehmen, aufnehmen, empfangenpřijmout nabídkudas Angebot annehmen
  2. (vzít na vědomí) annehmen(porážku ap.) hinnehmenpřijmout čí raduj-s Rat annehmenpřijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen
  3. (schválit) aufnehmen, empfangen, annehmenfin. přijmout úvěrKredit aufnehmen
  4. (vzít do celku) empfangen, aufnehmenpřijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen
  5. (do práce ap.) einstellenÖrD aufnehmenpřijmout vrátnéhoden Pförtner einstellen
  6. (do instituce ap.) annehmen, aufnehmenpřijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen
  7. (hosta ap.) empfangen
  8. (ujmout se povinnosti) annehmen, aufnehmen

Vyskytuje se v

místo: Nehmen Sie Platz.Přijměte místo.

praxe: j-n für ein Praktikum aufnehmenpřijmout koho na praxi

člen: j-n als Mitglied aufnehmenpřijmout koho za člena

nabídka: j-s Angebot annehmenpřijmout nabídku koho

novela: eine Gesetzesnovelle aufnehmenpřijmout novelu zákona

omluva: Ich bitte Sie um Entschuldigung.Přijměte prosím moji omluvu.

podmínečně: j-n/etw. bedingungsweise annehmenpodmínečně přijmout koho/co

pohostinně: j-n gastfreundlich empfangenpohostinně přijmout koho

pozornost: eine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmenpřijmout malou pozornost od koho

předsednictví: den Vorsitz annehmenpřijmout předsednictví

uchazeč: den Bewerber abweisen/annehmenodmítnout/přijmout uchazeče

zdráhat se: Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.Zdráhal se přijmout dar.

otevřený: j-n mit offenen Armen empfangenpřijmout koho s otevřenou náručí

Abordnung: eine Abordnung empfangenpřijmout delegaci

aufnehmen: j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

empfangen: eine Anregung von j-m empfangenpřijmout podnět od koho

kritiklos: etw. kritiklos hinnehmenco nekriticky přijmout

nehmen: j-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku

Signal: ein Signal empfangenpřijmout signál

přijmout: das Angebot annehmenpřijmout nabídku