Hlavní obsah

annehmen

Vyskytuje se v

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu

Haltung: Haltung annehmenpostavit se do pozoru

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

dass: angenommen, dassza předpokladu, že...

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností