Hlavní obsah

beraten

Slovesoberät, ie, a

  1. j-n bei etw., in etw. Dat poradit komu v čem
  2. etw. Akk mit j-m (po)radit se o čem s kým, probrat co s kým
  3. über etw. Akk radit se, domlouvat se o čem
  4. sich beraten mit j-m über etw. radit se s kým o čem

Slovesoberät, ie, a

  1. gut/schlecht beraten sein hovor.(u)dělat dobře/špatněDu bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

Vyskytuje se v

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

fachkundig: j-n fachkundig beratenkomu odborně poradit