Hlavní obsah

unternehmen

Vyskytuje se v

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Schritt: Schritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu

krok: weitere Schritte unternehmenpodnikat další kroky

podnikat: Reisen unternehmenpodnikat cesty

podpora: Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.Podniky mohou zažádat o státní podporu.

pochybný: ein zweifelhaftes Unternehmenpochybný podnik

prosperovat: Das Unternehmen gedeiht (gut).Podnik (dobře) prosperuje.

soukromě: privat unternehmensoukromě podnikat

unternehmen: Er hat das Kind untergenommen.Vzal dítě pod paží.