Hlavní obsah

aufnehmen

Slovesonimmt auf, a, o

 1. zvednout kapesník z podlahy ap.Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.
 2. sport.zachytit, zpracovat přihrávku ap.
 3. NoDutřít, setřít rozlité mléko ap.
 4. zahájit lékařskou praxi, výzkum ap.
 5. j-n přijmout, ubytovat, (po)hostit koho uprchlíky ap.j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice
 6. ÖrDpřijmout, zaměstnat pracovníka
 7. pojmout nádrž 40 litrů ap.
 8. pojmout, pochopit učivo ap.
 9. vázat krev kyslík ap.Das Kreatin nimmt Wasser auf.Kreatin váže vodu.
 10. vzít si úvěr, půjčku ap.
 11. zapsat, zaznamenat, zdokumentovat
 12. snímat, filmovat, fotografovat
 13. nahrá(va)t rozhovor na pásek ap.

Vyskytuje se v

Handschuh: den Handschuh aufnehmenzvednout hozenou rukavici, přijmout souboj

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

serienmäßig: die serienmäßige Herstellung aufnehmenzahájit sériovou výrobu

aufnehmen: j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice

Beziehung: mit/zu j-m Beziehungen aufnehmennavázat vztah s kým

Protokoll: etw. ins Protokoll aufnehmenzapsat co do protokolu

Studium: ein Studium aufnehmen/abschließenzahájit/ukončit studium

praxe: j-n für ein Praktikum aufnehmenpřijmout koho na praxi

půjčka: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si půjčku u banky

člen: j-n als Mitglied aufnehmenpřijmout koho za člena

hypotéka: eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmenvzít si hypotéku na byt

líznout (si): das Ass aufnehmenlíznout si eso

nabrat: neue Mitglieder aufnehmennabrat nové členy

novela: eine Gesetzesnovelle aufnehmenpřijmout novelu zákona

oficiální: offizielle Gespräche wieder aufnehmenpokračovat v oficiálních rozhovorech

protokol: das Protokoll aufnehmen/abfassensepsat/vyhotovit protokol

přijmout: Kredit aufnehmenfin. přijmout úvěr

zahajovat: die Arbeit aufnehmenzahajovat práci

Arm: j-n mit offenen Armen aufnehmenpřijmout koho s otevřenou náručí