Hlavní obsah

aufnehmen

Slovesonimmt auf, a, o

 1. zvednout kapesník z podlahy ap.Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.
 2. sport.zachytit, zpracovat přihrávku ap.
 3. NoDutřít, setřít rozlité mléko ap.
 4. zahájit lékařskou praxi, výzkum ap.
 5. j-n přijmout, ubytovat, (po)hostit koho uprchlíky ap.j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice
 6. ÖrDpřijmout, zaměstnat pracovníka
 7. pojmout nádrž 40 litrů ap.
 8. pojmout, pochopit učivo ap.
 9. vázat krev kyslík ap.Das Kreatin nimmt Wasser auf.Kreatin váže vodu.
 10. vzít si úvěr, půjčku ap.
 11. zapsat, zaznamenat, zdokumentovat
 12. snímat, filmovat, fotografovat
 13. nahrá(va)t rozhovor na pásek ap.

Vyskytuje se v

Arm: j-n mit offenen Armen aufnehmenpřijmout koho s otevřenou náručí

Handschuh: den Handschuh aufnehmenzvednout hozenou rukavici, přijmout souboj

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

serienmäßig: die serienmäßige Herstellung aufnehmenzahájit sériovou výrobu

Beziehung: mit/zu j-m Beziehungen aufnehmennavázat vztah s kým

Protokoll: etw. ins Protokoll aufnehmenzapsat co do protokolu

Studium: ein Studium aufnehmen/abschließenzahájit/ukončit studium

praxe: přijmout koho na praxij-n für ein Praktikum aufnehmen

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

člen: přijmout koho za členaj-n als Mitglied aufnehmen

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

nabrat: nabrat nové členyneue Mitglieder aufnehmen

novela: přijmout novelu zákonaeine Gesetzesnovelle aufnehmen

oficiální: pokračovat v oficiálních rozhovorechoffizielle Gespräche wieder aufnehmen

protokol: sepsat/vyhotovit protokoldas Protokoll aufnehmen/abfassen

přijmout: fin. přijmout úvěrKredit aufnehmen

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

zahajovat: zahajovat prácidie Arbeit aufnehmen