Hlavní obsah

Beziehung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vztah přátelský, obchodní ap., styk mezi lidmi, státy ap.mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m Beziehungen aufnehmennavázat vztah s kým
  2. vztah, souvislost, vzájemnost mezi jevyin Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Vyskytuje se v

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

abbrechen: eine Beziehung abbrechenukončit vztah

Missklang: In ihrer Beziehung gab es Missklänge.Jejich vztah nebyl harmonický.

nachbarlich: gute nachbarliche Beziehungen pflegenpečovat o dobré sousedské vztahy

verfügen: über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty

styk: (gute) Beziehungen habenmít styky

vztah: zwischenmenschliche Beziehungenmezilidské vztahy

zdravý: eine gesunde Beziehungzdravý vztah

bližší: nähere Beziehungen mit j-m erhaltenudržovat bližší styky s kým

bortit se: Ihre Beziehung bricht zusammen.přen. Jejich vztah se bortí.

nezávazný: unverbindliche Beziehungnezávazný vztah

odpovědný: eine verantwortungsvolle Beziehung zu j-m/etw.odpovědný vztah ke komu/čemu

otcovský: zu j-m eine väterliche Beziehung habenmít ke komu otcovský poměr

problematický: problematische Beziehungenproblematické vztahy

rozkol: der Zwiespalt in Beziehungenrozkol ve vztazích

skončený: beendete (Liebes)Beziehungskončený (milostný) vztah

slepit: zerbrochene Beziehung zusammenleimenpřen. slepit rozbitý vztah

ubíjet: Diese Beziehung macht mich fertig.Ten vztah mě ubíjí.

utnout: die Beziehung abbrechenutnout vztah

vypjatý: Ihre Beziehung war extrem gespannt.Jejich vztah byl krajně vypjatý.

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy