Hlavní obsah

Verkehr

Der, podstatné jméno~s/řidč. ~es, odb. ~e

  1. provoz, doprava silničníDer Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.
  2. styk, kontakt společenský

Vyskytuje se v

verkehren: sich verkehrenproměnit se, obrátit se, převrátit se situace ap.

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

einbahnig: einbahniger Verkehrjednosměrný provoz

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

stocken: Der Verkehr stockte.Doprava vázla.

stoppen: Der Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.

umleiten: den Verkehr umleitenodklonit dopravu

doprava: veřejná dopravaöffentlicher Verkehr

ruch: dopravní ruchder Verkehr(strubel)

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

naruby: Svět je naruby.Die Welt ist verkehrt.

naruby: obléknout si triko narubysich das T-Shirt verkehrt herum anziehen

ochromit: Nehoda ochromila dopravu.Der Unfall hat den Verkehr lahmgelegt.

převrátit: převrátit smysl čehoden Sinn etw. Gen verkehren

styk: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Verkehr kommen

živý: živá dopravareger Verkehr