Hlavní obsah

Verkehr

Der, podstatné jméno~s/řidč. ~es, odb. ~e

  1. provoz, doprava silničníDer Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.
  2. styk, kontakt společenský

Vyskytuje se v

verkehren: sich verkehrenproměnit se, obrátit se, převrátit se situace ap.

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

einbahnig: einbahniger Verkehrjednosměrný provoz

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

stocken: Der Verkehr stockte.Doprava vázla.

stoppen: Der Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.

umleiten: den Verkehr umleitenodklonit dopravu

doprava: öffentlicher Verkehrveřejná doprava

ruch: der Verkehr(strubel)dopravní ruch

jezdit: Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.Autobus v neděli nejezdí.

lepší: Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.Pohybuje se jen v lepší společnosti.

naruby: Die Welt ist verkehrt.Svět je naruby.

ochromit: Der Unfall hat den Verkehr lahmgelegt.Nehoda ochromila dopravu.

převrátit: den Sinn etw. Gen verkehrenpřevrátit smysl čeho

styk: mit j-m/etw. in Verkehr kommenpřijít do styku s kým/čím

živý: reger Verkehrživá doprava

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.