Hlavní obsah

stocken

Slovesoh./i.

  1. váznout, zastavovat se o tělesných funkcíchDer Verkehr stockte.Doprava vázla.Die Produktion stockte immer wieder.Produkce stále vázla.
  2. bei etw., in etw. Dat zarazit se, zadrhnout se při/v čemSie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.
  3. obl., hl. SüD, ÖrD, SwDsrážet se mléko ap.

Vyskytuje se v

Stein: über Stock und Steincestou necestou

Stock: am Stock gehenbýt marod

brechen: einen Stock brechenzlomit hůlku

darüber: Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.

gehen: am Stock gehenchodit o holi

Stock: sich auf einen Stock stützenopírat se o hůl

Stock: ein Blinder mit Stockslepec s hůlkou

čtvrtý: čtvrté patroder vierte Stock

hůl: Chodí o holi.Er geht am Stock.

hůl: chodit o holiam Stock gehen

namlátit: Namlátil synovi holí.Er hat seinen Sohn mit einem Stock verprügelt.

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

odehnat: odehnat psa klackemden Hund mit einem Stock verjagen

patro: vystupovat po schodech do druhého patradie Treppe zum zweiten Stock hinaufsteigen

podlaží: byt v prvním podlažíeine Wohnung im ersten Stock

podpírat se: podpírat se o hůlsich auf einen Stock stützen

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

půle: zlomit hůl v půliden Stock in der Mitte brechen

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

třetí: třetí poschodídritter Stock

vyletět: Z úlu vyletěl roj.Ein Bienenschwarm flog aus dem Stock.