Hlavní obsah

půle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polovina) die Hälftehrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielenprvní půle zápasuerste Halbzeit
  2. (prostředek) die Mittezlomit hůl v půliden Stock in der Mitte brechen

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

do: svléci se do půl tělaOberkörper freimachen

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

hovězí: půl kila hovězíhoein Pfund Rindfleisch

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

půlit: půlit jablkoeinen Apfel halbieren

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

žerď: spustit vlajku na půl žerdidie Flagge (auf) halbmast setzen

anderthalb: trvat (jednu) hodinu a půlanderthalb Stunden dauern

eineinhalb: už rok a půlseit eineinhalb Jahren

halb: o půl dvanáctéum halb zwölf

nackt: pracovat svlečený do půl tělamit nacktem Oberkörper arbeiten

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

Liter: půl/čtvrt litruein halber/viertel Liter

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.