Hlavní obsah

půle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polovina) die Hälftehrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielenprvní půle zápasuerste Halbzeit
  2. (prostředek) die Mittezlomit hůl v půliden Stock in der Mitte brechen

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

do: svléci se do půl tělaOberkörper freimachen

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

hovězí: půl kila hovězíhoein Pfund Rindfleisch

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

půl: do půl rokubis zu einem halben Jahr

půlit: půlit jablkoeinen Apfel halbieren

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

žerď: spustit vlajku na půl žerdidie Flagge (auf) halbmast setzen

půl: poslouchat jen na půl uchanur mit halbem/einem Ohr zuhören

anderthalb: anderthalb Stunden dauerntrvat (jednu) hodinu a půl

eineinhalb: seit eineinhalb Jahrenuž rok a půl

halb: um halb zwölfo půl dvanácté

halb: etw. halb und halb gebendát co půl na půl

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru