Hlavní obsah

Hälfte

Die, podstatné jméno~, ~n

  • polovina, půlkaetw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlkyum die Hälfte mehr habenmít o polovinu vícein der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. stoletíetw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Vyskytuje se v

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

zu: zur Hälftez poloviny

schneiden: Äpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na poloviny

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka