Hlavní obsah

halb

Příslovce

  1. půl časověum halb zwölfo půl dvanácté
  2. halb... halb... (na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl vědahalb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Vyskytuje se v

halb: (na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...halb... halb...

Mensch: být pouhým stínem být velmi vyčerpánnur (noch) ein halber Mensch sein

Ohr: poslouchat jen na půl uchamit halbem Ohr zuhören/hinhören

Portion: tyčka, sušinka, hubeňourhalbe Portion

tot: být polomrtvý strachem ap.halb tot vor Angst sein

Weg: dohodnout se na kompromisusich auf halbem Weg(e) treffen

halber: pro úplnostder Vollständigkeit halber

zu: za poloviční cenuzum halben Preis

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

Liter: půl/čtvrt litruein halber/viertel Liter

Schlaf: v polospánkuhalb im Schlaf

Ton: půltón/celý tónein halber/ganzer Ton

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

chléb: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

napolovic: Rozdělíme se napolovic.Wir machen es halbe-halbe.

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

přiotrávit se: přiotrávit se alkoholemsich mit Alkohol halb vergiften

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

půlka: koupit půlku chlebaein halbes Brot kaufen

půlový: půlová notahalbe Note

sloupek: krátký/dlouhý sloupekhalbes Stäbchen/das Stäbchen

vpůli: vpůli cestyauf halbem Wege

zpola: Je ještě zpola dítě.Er ist noch halb Kind.

způli: Jsem už způli hotov.Ich bin schon halb fertig.

štěstí: přísl. Odvážnému štěstí přeje.Frisch gewagt ist halb gewonnen.