Hlavní obsah

halb

Příslovce

  1. půl časověum halb zwölfo půl dvanácté
  2. halb... halb... (na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl vědahalb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Vyskytuje se v

halb: halb... halb...(na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

Portion: halbe Portiontyčka, sušinka, hubeňour

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

halber: der Vollständigkeit halberpro úplnost

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

Schlaf: halb im Schlafv polospánku

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón