Hlavní obsah

půl

Ustrnulé podst. jm. číselné

  • halbJe půl třetí.Es ist halb drei.do půl rokubis zu einem halben Jahr

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

do: svléci se do půl tělaOberkörper freimachen

druhý: Je půl druhé.Es ist halb zwei.

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

hovězí: půl kila hovězíhoein Pfund Rindfleisch

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

žerď: spustit vlajku na půl žerdidie Flagge (auf) halbmast setzen

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.