Hlavní obsah

bližší

Přídavné jméno

  1. (ve srovnání ap.) näher (liegend)(časově) frühervyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchenudržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten
  2. (podrobný) näher, ausführlichuvést bližší údajenähere Angaben anführen

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandte

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

nahe: jít do blízkého městain die nahe Stadt gehen

Orient: Blízký východder Vordere Orient

Verbindung: mít blízký vztah s kýmVerbindung mit j-m haben

zu: k nejbližšímu domuzu dem nächsten Haus

nahestehen: být (názorově) blízký (politické) straněeiner Partei nahestehen

blízký: Blízký východder Nahe Osten