Hlavní obsah

blízký

Přídavné jméno

  1. (v prostoru) nah(e)Blízký východder Nahe Osten
  2. (brzký, příští) nahev blízké budoucnostiin naher Zukunftv nejbližší doběin der nächsten Zeitnejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung
  3. (spřízněný, důvěrný) nahe, nahestehendbýt komu blízkýj-m nahestehen

Vyskytuje se v

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

Orient: der Vordere OrientBlízký východ

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

blízký: der Nahe OstenBlízký východ