Hlavní obsah

Verbindung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. spojení, sloučení, propojení do jednoho celku
  2. spojení, soudružnost, jednotnost
  3. hl. chem.sloučenina
  4. spojení, spojovací článek, pojítko mezi vzdálenými věcmi
  5. spojení telefonní, rádiové ap.
  6. (dopravní) spojení
  7. sjednocení, spojenectví, svazek
  8. styk, kontakt mezi osobamisich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kýmVerbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým
  9. souvislost, spojitost, vztahmit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Vyskytuje se v

direkt: přímé spojení kam bez přestupueine direkte Verbindung irgendwohin

herstellen: navázat telefonické spojeníeine telefonische Verbindung herstellen

setzen: spojit se, zkontaktovat se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

sloučenina: organická sloučeninaeine organische Verbindung

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

organický: chem. organické sloučeninyorganische Verbindungen

pojítko: být pojítkem mezi kýmeine Verbindung zwischen j-m sein

praxe: spojení teorie s praxídie Verbindung von Theorie und Praxis

přímý: přímé spojenídirekte Verbindung

souvislost: v souvislosti s čímim Zusammenhang mit etw., in Verbindung mit etw.

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

ústředí: mít spojení s ústředímeine Verbindung mit dem Zentrum haben

Verbindung: mít blízký vztah s kýmVerbindung mit j-m haben