Hlavní obsah

spojení

Vyskytuje se v

stát: Spojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

praxe: spojení teorie s praxídie Verbindung von Theorie und Praxis

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

přímý: přímé spojenídirekte Verbindung

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

spoj: chytit spojden Anschluss erreichen

ústředí: mít spojení s ústředímeine Verbindung mit dem Zentrum haben

volně: volně spojenýlose verbunden