Hlavní obsah

sdružení

Vyskytuje se v

myslivecký: myslivecké sdruženíder Jägerverband

sdružený: sport. závod sdruženýdie Nordische Kombination

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.